Kwaliteit

Hoewel al sinds 1987 goed kwaliteitsdenken vastere vormen heeft gekregen door het opstellen van ISO 9001, ontbreekt het bij veel bedrijven nog aan een efficient en effectief kwaliteitsmanagement. Terwijl de kwaliteit van processen, producten en diensten op de allereerste plaats zou moeten staan. Maar meer dan dat zou het moeten gaan om de verbetering van kwaliteit. Echte verbetering. Want wat is tenslotte  'de kwaliteit'?

In de praktijk hebben we in het kwaliteitsmanagement vaak te maken met twee uitersten:

  1. In het ene uiterste zit kwaliteit in het hart en het hoofd maar ontbreekt iedere systematiek.
  2. In het andere uiterste is kwaliteitsmanagement een ‘papieren tijger’ geworden, bestaande uit dikke handboeken, procedures, werkinstructies en registraties.

Met beide uitersten heb ik niets. Kwaliteitsmanagement moet namelijk passen als een maatpak. Het moet een goede middenweg zijn tussen 'alles' en 'niets' vastleggen. Een certificering kan nuttig zijn, maar is dat zeker niet per definitie. En bovendien geven de nieuwste ISO-normen alle ruimte om het echt beter te gaan doen. Grijp die kansen!

Als u meer systematiek wil aanbrengen in uw bedrijfsprocessen, help ik u daar graag bij. En als u de bureaucratie binnen uw bedrijf juist eens stevig te lijf wil gaan, dan doe ik dat ook met alle plezier. Ook als u twijfelt over de zin van een kwaliteitssysteem of de certificering ervan, ben ik graag bereid u te ondersteunen bij uw besluitvorming. Het uitgangspunt is in alle gevallen: een no-nonsense aanpak. De diensten van RvB-Advies
op het gebied van kwaliteit:

       
  • Het opzetten van nieuwe kwaliteitssystemen*
 
  • Het stroomlijnen van bestaande kwaliteitssystemen*
 
  • Het uitvoeren van kwaliteitsprojecten, zoals:
                   - Het screenen van bedrijfsprocessen
  - Het opzetten en uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
  - Het opzetten en uitvoeren van leveranciersbeoordelingen
  - Het trainen van management en medewerkers
  - Automatisering van bedrijfsprocessen

* Al dan niet in combinatie met arbo en/of milieu