Milieu

Milieu en duurzaamheid spelen een steeds grotere rol in het bedrijfsleven. Bedrijven worden in toenemende mate geacht hun verantwoordelijkheid te nemen.

Maar laten we wel wezen: milieu is voor de meeste bedrijven geen vanzelfsprekendheid. Voor mij is dat gelukkig wel het geval: milieu is mijn kerntaak.

Tegelijkertijd ken ik het bedrijfsleven - van ambachtelijke eenpitters tot industriële multinationals - van binnen en van buiten. Ik begrijp dus welke mogelijkheden én onmogelijkheden er zijn in het bedrijfsleven. Ik koppel mijn kennis en ervaring op het gebied van milieu dan ook aan een praktische instelling.De diensten van RvB-Advies
op het gebied van milieu:

       
  • Het opzetten van nieuwe milieuzorgsystemen*
 
  • Het stroomlijnen van bestaande milieuzorgsystemen*
 
  • Het uitvoeren van milieuprojecten, zoals:
                   - Het aanvragen van vergunningen
  - Het opstellen van meldingen
  - Het uitvoeren van een preventie-onderzoek
  - De inventarisatie voor een milieuplan of -rapportage
  - Het gedeeltelijk of geheel opstellen van een milieuplan of -rapportage